Vil du vide mere om IGU-ordningen, så læs mere her : http://uim.dk/arbejdsomrader/Integration/integrationsgrunduddannelsen/integrationsgrunduddannelsen-igu

eller ret henvendelse til dit lokale jobcenter